LAT / RU

Pielietošanas veids


  KOMPLEKSA KOKSNES AIZSARDZĪBA AR PASTIPRINĀTU UGUNSAIZSARDZĪBAS IEDARBĪBU, PRET UZLIESMOŠANU UN DEGŠANU.


PIELIETOŠANAS VEIDS

Ugunsaizsardzības līdzekli HOLZ PROF uzklāj no putekļiem, netīrumiem, mizas, un lūksnes attīrītām kokmateriāla virsmām (kokmateriāla mitrums nedrīkst pārsniegt 18%) ar rullīti, vai otu, pie temperatūras, kura nav zemāka par +5°C (pie relatīvā gaisa mitruma ne augstāk kā 75%), kā arī ar iegremdēšanu, mērcēšanu vai vakuuma autoklāvā. Uzklāšanu ar otu vai rullīti veic 2-3 kārtas, ar intervālu 40-60 minūtes, nodrošinot paredzēto patēriņu 300gr/m2 (270ml). Pēc 72h izžāvēto apstrādāto virsmu drīkst krāsot vai pārklāt ar citiem aizsardzības līdzekļiem. Noturība pret izskalošanos izveidojas pēc 7 diennaktīm. Neapstrādāt sasalušus kokmateriālus! Nedrīkst jaukt ar citiem aizsardzības līdzekļiem. Pirms pielietošanas kārtīgi samaisīt, jo iespējamas nogulsnes, kas neietekmē izstrādājuma kvalitāti.

 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Uzklājot uguns aizsardzības līdzekli HOLZ PROF izvairīties no līdzekļa nokļūšanu uz ādas,kā arī norīšanas. Līdzeklim nokļūstot acīs vai mutē, izskalot ar ūdeni. Pasliktinoties veselības stāvoklim griezties pie ārsta. Darbus veikt labi vēdināmās telpās. Uguns izsarglīdzekli var utilizēt tāpat kā citus mājsaimniecības atkritumus. 

 

SASTĀVS

30% dzelzs hidrofosfāts. Līdzeklis bezkrāsains, bez smakas.

 

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

HOLZ PROF produkciju glabāt un transportēt ražotāja hermētiski noslēgtā tarā atsevišķi no pārtikas produktiem. Pat pēc līdzekļa sasaldēšanas tā īpašības saglabājas. Garantētais uzglabāšanas laiks 36 mēneši.


Spied Like un lejupieladē Holzprof Cenu lapu