LAT / RU

Pielietošanas veids


  PRET KOROZIJAS AIZSARGLĪDZEKLIS METĀLAM, KAS PĀRVEIDO RŪSU IZTURĪGĀ AIZSARGKĀRTĀ.


PIELIETOŠANAS VEIDS

ANTI RUST uzklāj no putekļiem, netīrumiem, un eļļas attīrītas virsmas, ar otu, rullīti, vai smidzinātāju, pie temperatūras ne zemākas par +5°C (pie relatīvā gaisa mitruma ne augstāka kā 75%), Uzklāšanu ar otu vai rullīti veic 1-2 kārtās, ar intervālu 40-60 minūtes, nodrošinot paredzēto patēriņu ne mazāk par 100-130gr/m2.

Pēc 24h žūšanas apstrādāto virsmu drīkst krāsot vai pārklāt ar citiem aizsardzības līdzekļiem.

Uzmanību, ANTI RUST neuzklāt uz mitras metāla virsmas! Nedrīkst jaukt ar citiem līdzekļiem.

Pirms pielietošanas kārtīgi samaisīt, jo iespējamas nogulsnes, kas neietekmē izstrādājuma ANTI RUST kvalitāti.

 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Uzklājot līdzekli ANTI RUST izvairīties no līdzekļa nokļūšanu uz ādas, kā arī norīšanas. Līdzeklim nokļūstot acīs vai mutē, izskalot ar ūdeni. Pasliktinoties veselības stāvoklim griezties pie ārsta. Darbus veikt labi vēdināmās telpās. ANTI RUST var utilizēt tāpat kā citus mājsaimniecības atkritumus. 

 
 
SASTĀVS

25% dzelzs hidrofosfāts.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

ANTI RUST produkciju glabāt un transportēt ražotāja hermētiski noslēgtā tarā atsevišķi no pārtikas produktiem. Pat pēc līdzekļa sasaldēšanas tā īpašības saglabājas. Garantētais uzglabāšanas laiks 36 mēneši.


Spied Like un lejupieladē Holzprof Cenu lapu