LAT / RU

Pielietošanas veids


  GRŪTI IZSKALOJAMS KONSERVANTS KOKAM, IZMANTOJAMS KOKSNES AIZSARDZĪBAI SMAGOS EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻOS.


PIELIETOŠANAS VEIDS

HolzBIO uzklāj no putekļiem, netīrumiem, mizas, un lūksnes attīrītām kokmateriāla virsmām (kokmateriāla mitrums nedrīkst pārsniegt 18%) ar rullīti, vai otu, pie temperatūras, kura nav zemāka par +5°C (pie relatīvā gaisa mitruma ne augstāk kā 75%), kā arī ar iegremdēšanu, mērcēšanu vai vakuuma autoklāvā. Uzklāšanu ar otu vai rullīti veic 2-3 kārtas, ar intervālu 40-60 minūtes, nodrošinot paredzēto patēriņu 200-300gr/m2 (1litrs uz 3-5m²).

Pēc 24h izžāvēto apstrādāto virsmu drīkst krāsot vai pārklāt ar citiem aizsardzības līdzekļiem.
Noturība pret izskalošanos izveidojas pēc 7 diennaktīm. Neapstrādāt sasalušus kokmateriālus!
Nedrīkst jaukt ar citiem aizsardzības līdzekļiem. Pirms pielietošanas kārtīgi samaisīt, jo iespējamas nogulsnes, kas neietekmē izstrādājuma kvalitāti.


AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Uzklājot aizsardzības līdzekli HOLZ BIO izvairīties no līdzekļa nokļūšanu uz ādas, kā arī norīšanas. Līdzeklim nokļūstot acīs vai mutē, izskalot ar ūdeni. Pasliktinoties veselības stāvoklim griezties pie ārsta. Darbus veikt labi vēdināmās telpās. Uguns izsarglīdzekli var utilizēt tāpat kā citus mājsaimniecības atkritumus.


SASTĀVS

2% Borskābe, 7-9% citi ķīmiskie elementi, Ūdens.


UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA


HOLZ BIO produkciju glabāt un transportēt ražotāja hermētiski noslēgtā tarā atsevišķi no pārtikas produktiem. Pat pēc līdzekļa sasaldēšanas tā īpašības saglabājas. Garantētais uzglabāšanas laiks 36 mēneši.

HOLZ BIO saugoti ir transportuoti hermetiškoje gamintojo taroje atskirai nuo maisto produktų. Atšildžius ir išmaišius savybės nepakinta. Garantinis saugojimo laikotarpis – 36 mėnesiai.


Spied Like un lejupieladē Holzprof Cenu lapu